Domenii de expertiza Desi specialitatea noastra este oferirea de servicii de asistenta juridica, reprezentare si consultanta pentru companiile care actioneaza in sectorul energetic si al industriei de petrol si gaze, experienta si expertiza noastra nu se limiteaza la acestea, putand oferi cu aceeasi promptitudine si profesionalism servicii juridice in urmatoarele domenii :

- Inregistrare de societati si formalitati de inregistrare mentiuni la Registrul Comertului
- Licente, autorizatii, permise si certificari pentru societati in domeniul petrolului si gazelor, energiei si sectorului minier de la autoritatile competente precum ANRE si ANRM
- Obtinere de licente de explorare si productie
- Negociere si pregatire drafturi de acorduri petroliere si din sectorul minier, Acorduri de transfer, JV-uri, BTA-uri (contracte de transfer de afacere), diligente necesare pentru participarea la runde de licitatie
- Formalitati de pregatire a aprobarilor pentru extinderi de faze, diligente necesare negocierilor de acte aditionale la acordurile de concesiune si licente
- Negocieri si drafturi de contracte de servicii specifice industriei petroliere si miniere
- Obtinerea de drepturi de folosinta a terenurilor necesare titularilor de acorduri petroliere si miniere
- Obtinerea de autorizatii de construire pentru sonde, conducte si alte instalatii/facilitati din cadrul industriei petroliere/miniere
- Servicii de consultanta si reprezentare in asocieri profesionale, consultanta cu privire la proiecte de lege si drafturi de proiect din domeniul petrolier si mine (schimbari de legislatie, legislatie noua). Reprezentare in fata autoritatilor/institutiilor din domeniul petrol si gaze, mine si sectorul energetic
- Consultanta in proiectele de energie regenerabila (parcuri de celule fotovoltaice, bio masa)
- Reprezentare in fata instantelor interne si tribunalelor arbitrale
-

- Redactarea de Statute si Acte Constitutive
- Formalitati de inregistrare si modificari, rezervari de denumire, redactare declaratii actionari/asociati/administratori, depuneri de Capital Social la banca in numele asociatilor si deschideri de conturi pentru societati, lichidari si dizolvari, modificari in structura actionariatului, infiintari /desfiintari de sedii, modificari ale obiectului de activitate, cesiuni
- Inregistrari la Oficiul Registrului Comertului
- Redactare Acorduri/Intelegeri ale asociatilor
- Optimizari in structura actionariatului
- Redactari hotarari actionari/asociati incluzand decizii ale Adunarilor Generale si hotarari ale Consiliilor de Administratie
- Consultanta pentru activitatea de zi cu zi
- Redactare de Acorduri de asociere in participatiune
- Consultanta/asistenta/reprezentare in fata instantelor si tribunalelor arbitrale in cazul litigiilor comerciale si disputelor de orice natura
- Opinii juridice si diligenta necesara in cazul investitiilor
- Redactare de diverse tipuri de documente si contracte, precum si negocieri, due diligence in vederea participarii la runde de licitatii

- Acorduri de imprumut: redactare/revizuire/consultanta/reprezentare si asistenta in negocieri
- Refinantari credite: consultanta/reprezentare si asistenta in negocieri
- Imprumuturi acordate de parteneri/actionari ai societatii in vederea maririi de capital social/finantari
- Asistenta juridica si reprezentare in litigii civile impotriva bancilor, contestatii executari
- Diligenta pentru instrumente de garantare
- Deschideri de conturi pentru societati nou inregistrate cu actionariat strain

- Consultanta si sprijin cu privire la probleme de dreptul muncii
- Redactarea si negocierea contractelor de munca
- Incetarea contractelor de munca
- Detașarea și delegarea angajaților
- Constituirea de structuri sindicale, negocieri
- Negocierea, redactarea ,încheierea si incetarea contractelor colective de muncă
- Măsuri anti-discriminare și de prevenire a hărțuirii la locul de muncă
- Sănătate și securitate în muncă
- GDPR. Prelucrarea datelor personale ale angajaților. Transferul datelor angajaților în cadrul companiilor din același grup și țări terțe UE
- Consultanta pe probleme de zi cu zi in materia dreptului muncii
- Obtinere de permise de sedere si munca
- Reprezentare in fata autoritatilor competente in domeniul dreptului muncii
- Reprezentare in fata instantelor in litigii de dreptul muncii

- Consultanță pe procedurile de achiziții publice
- GDPR. Prelucrarea datelor personale ale angajaților. Transferul datelor angajaților în cadrul companiilor din același grup și țări terțe UE
- Solicitări de clarificări. Contestații la CNSC și în fața instanțelor de contencios administrativ
- Analiză contracte de achiziții publiceReprezentare în fața autorităților contractante
- Monitorizare executare contract de achiziții publice
- Reprezentare și asistență în fața instanțelor de contencios administrativ și în arbitraj
- Negociere, redactare și încheiere contracte cu subcontractori
-

- Optimizare fiscală a investițiilor
- Prețuri de transfer – Consultanță - Întocmire dosar
- Asistență în procedura inspecțiilor fiscale- Contestații la autoritatea fiscală competentă - Litigii in instanta
- Servicii de consultanta cu privire la regimul de TVA si taxe si accize- Rambursare – Contestatii

- Reprezentarea în fața autorităților, organizatiilor si institutiilor centrale si locale
- Obținere de autorizații, licențe, permise pentru diferite activități ale companiilor
- Contestare acte normative administrative, individuale sau colective, ca de ex. hotărâri de consiliu județean, municipal, comunal etc. Suspendare/anulare ordin prefect, suspendare/anulare hotărâre de consiliu
- Formulare plângere prealabilă
- Reprezentare în instanțele de contencios administrativ. Cerere anulare act administrativ. Suspendare act administrativ
- Fonduri europene: Accesare și implementare proiect aprobat pentru finanțare - Corecții financiare - Contestații

- Consultanță pentru: Achiziții și înstrăinări de imobile ( terenuri, clădiri, construcții), de portofolii , servicii de due dilligence: analiză, redactare și încheiere contracte de vânzare-cumpărare, de donație, contracte de leasing etc.), contracte cu agenții imobiliari, reprezentare și/sau asistență în fața notarului public, optimizare fiscală, impozite și taxe, dezvoltare de proiecte imobiliare, asocieri în participațiune pe proiecte imobiliare
- Assistance in current management of real estate: Property management, rental agreements, contracts management, contracts termination
- Consultanță cu privire la administrarea curentă a proprietăților imobiliare  Contracte de management al proprietății, contracte de închiriere, gestionarea contractelor, incetarea contractelor
- Medierea în caz de litigii. Încheierea de tranzacții
- Contracte FIDIC sau EPCC
- Due diligence pentru obtinerea Certificatului de urbanism si Autorizatiei de Construire

- Litigii drepturi reale sau personale
- Dreptul familiei
- Recuperare creante
- Proprietate intelectuala